DIAKONIA MODLITWY W GRUPIE 33

W ramach Diakonii Modlitwy modlimy się we wszystkich intencjach, zarówno dotyczących naszej wspólnoty Grupy 33, jak i Kościoła Powszechnego oraz osobistych, dotyczących konkretnych osób. W intencjach, czy to powierzonych nam osobiście, czy złożonych w skrzynce intencji, ale również, a może przede wszystkim, w intencjach wspólnotowych, związanych z całą Grupą 33, z rejonami oraz małymi grupami.

My tylko się modlimy przedstawiając Bogu te znane intencje, które wygłaszamy oraz polecając te nieznane, które są złożone w skrzynce intencji - tylko Bogu wiadome. I upraszamy Pana, jeśli jest to zgodne z Jego świętą wolą, aby przemieniał wszystkich i to wszystko, co Jemu polecamy w tych intencjach.

W spotkaniach modlitewnych prowadzonych przez Diakonię Modlitwy może uczestniczyć każdy członek Grupy 33. Spotkania odbywają się w piątki, w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Panewnikach (ul. Panewnicka 63). Rozpoczęcie modlitwy o godz. 18.30, zakończenie ok. godz. 20.00. Wcześniej - o godz. 18.00 - można  uczestniczyć we Mszy Świętej, sprawowanej w tej kaplicy. Nasze spotkania modlitewne są po Eucharystii.

Terminy spotkań w 2018 r:

- wrzesień: 7.09, 21.09, 28.09

- październik: 12.10

- listopad: 2.11, 9.11, 23.11, 30.11

- grudzień: 7.12, 21.12, 28.12

Diakonia Modlitwy przyjmuje intencje modlitewne. Można je złożyć do skrzynki intencji, znajdującej się przy wejściu do Krypty Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, podczas comiesięcznych spotkań całej Grupy 33.