Spotkanie Grupy 33 z prof. Wandą Półtawską

Tych, którzy nie mogli być na wykładzie zachęcamy do bliższego zapoznania się z sylwetką naszego gościa oraz wysłuchania nagrania z tego spotkania.

Nagranie wykładu prof. Wandy Półtawskiej:  

Wanda Półtawska (ur. 2 listopada 1921 w Lublinie, mężatka, 4 córki) – doktor nauk medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), publicystka, zaangażowana w obronę godności i świętości życia ludzkiego, promująca wartość małżeństwa i rodziny (publikacje, wykłady, poradnictwo). Doktor honoris causa Notre Dame Pontifical Catechetical Institute w Arlington (Wirginia, USA) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Harcerka, podczas II wojny światowej więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück (poddana eksperymentom medycznym). Współpracowniczka i bliska przyjaciółka kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II, członek Papieskiej Rady ds. Rodziny i Papieskiej Akademii Życia.

Spotkanie Grupy 33 z prof. Wandą Półtawską Spotkanie Grupy 33 z prof. Wandą Półtawską Spotkanie Grupy 33 z prof. Wandą Półtawską

Spotkanie Grupy 33 z prof. Wandą Półtawską Spotkanie Grupy 33 z prof. Wandą Półtawską Spotkanie Grupy 33 z prof. Wandą Półtawską