Spotkania Dużej Grupy w Katowicach - zmiana miejsca i terminu

Ze względu na dalszy remont Krypty od września 2022 r. zmieniamy miejsce i termin spotkań Dużej Grupy w Katowicach.

Spotykać się będziemy w środy (z wyjątkiem listopada) w Kaplicy Seminarium Duchownego przy ul. Wita Stwosza 17a.

Zapraszamy:
7 września
5 października
19 listopada - Odpust Grupy 33
7 grudnia

Plan spotkania:
18.30 - 19.00 przygotowanie do Eucharystii
19.00 - 20.30 Eucharystia i konferencja