Spotkania Dużej Grupy

Spotkania całej Grupy 33 odbywają się raz w miesiącu we wtorki w Kościele Akademickim w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach (dotyczy rejonów ze Śląska). Centralnym punktem spotkania jest Msza Święta. Uczymy się przeżywać Eucharystię jak najgłębiej. Dlatego przygotowujemy Liturgię Słowa (komentarze, czytania, śpiew psalmów, modlitwę wiernych), prowadzimy śpiewy przy dźwiękach gitary i przynosimy dary do ołtarza. Po Eucharystii jest wykład oraz możliwość wspólnego spotkania się i porozmawiania. Spotkanie kończy się Apelem Jasnogórskim. Terminy spotkań znajdują się w menu Formacja - Spotkania.

Spotkania Grup Rejonowych

Drugie spotkanie w miesiącu odbywa się w rejonach (Katowice, Chorzów, Tychy, Żory, Kraków, Wrocław). Rozpoczynamy Mszą Świętą odprawianą w intencji solenizantów danego miesiąca. Po Eucharystii jest czas na świętowanie urodzin oraz spotkania w kręgach. Terminy spotkań znajdują się w menu Formacja - Spotkania.

Spotkania Małych Grup

Cała Grupa 33 dzieli się na małe około 10- osobowe zespoły. Każda z nich spotyka się raz w miesiącu na rozważaniu „Słowa Pana” i pracy nad własnym charyzmatem. Wciąż powstają nowe grupy, a te, które już istnieją kolejno podejmują odpowiedzialność za przygotowanie liturgii, opracowanie komentarza „Słowa Pana” i za wspólne spotkania Grupy 33.

Słowo Pana

Słowo Pana jest to jedno zdanie z Pisma Świętego opatrzone komentarzem przygotowanym przez małą grupę. Każdy otrzymuje ten tekst pod koniec miesiąca i stara się tym Słowem żyć przez kolejny miesiąc. Na spotkaniach małych grup rozważamy Słowo Pana z danego miesiąca i dzielimy się naszym przeżywaniem jego w codzienności. W naszym dzieleniu staramy się stosować pewne zasady.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Możemy uczestniczyć w cichej Najświętszego Sakramentu raz w miesiącu we wtorki w Kościele Akademickim w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Adoracja ma miejsce przed Eucharystią. Terminy zawiera plan adoracji. Ponadto raz w miesiącu w piątki mamy wspólnotową adorację w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Panewnikach (ul. Panewnicka 63).

Rekolekcje

Ciekawa jest etymologia słowa „rekolekcje”. Pochodzący ze średniowiecznej łaciny wyraz „recollectio” oznacza wewnętrzne skupienie, zbieranie, scalenie, sklejanie tego, co we mnie jest „decollectio”, czyli rozproszone, pogmatwane, nieuporządkowane, porozbijane, rozdarte. Celem rekolekcji jest zintegrowanie mojej osoby, mojego ja. Również nasze rekolekcje mają na celu zatrzymanie się, zwrot, zmianę kierunku w naszym życiu duchowym. W ciągu roku odbywają się rekolekcje wielkopostne, następne w okresie letnim ukierunkowane na pracę w małych grupach i ostatnie jesienią, na których mile widziane są nowe osoby.

Pielgrzymki

Pielgrzymując do miejsc świętych mamy okazję do czerpania z bogactwa duchowego pozostawionego nam przez chrześcijan wszystkich wieków, a także podziwiania piękna stworzonego przez Boga i ludzi. Docieramy do miejsc odległych (np. Rzym, Ziemia Święta) i tych bliższych (np. Częstochowa, Piekary, Turza Śląska, Pszów, Czerna). Wspólnie pielgrzymując obdarzamy się nawzajem swoją obecnością i wrażeniami.