Przygotowanie komentarzy do Słowa Pana

Komentarz do Słowa Pana na dany miesiąc pisze wyznaczona mała grupa.

Przygotowanie komentarzy do Mszy Świętej

Założeniem komentarzy liturgicznych jest wprowadzanie wiernych w liturgię i przygotowanie ich do lepszego jej zrozumienia Grupa odpowiedzialna za liturgię przygotowuje 2 komentarze (przed Liturgią Słowa i przed procesją z darami). W porozumieniu z celebransem można zaproponować komentarze w innych miejscach liturgii.

Przegląd dobrych manier

... z lekkim przymrużeniem oka