Ewangeliczna Rewizja Życia

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA mobilizuje do wnikliwej obserwacji zdarzeń (zdarzeń i sytuacji z życia codziennego, które są udziałem grupy lub jednego z jej uczestników; mogą to być zdarzenia z życia zawodowego, społecznego, kulturalnego itp., bo każde z nich może mieć pozytywne lub negatywne znaczenie dla zbawienia), ocenia je w świetle Ewangelii i prowadzi do poprawy życia.

 

   Rok 2011 - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

   Słowo wstępne do Ewangelicznej Rewizji Życia na rok 2011 (pdf)

 

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA I/2011

Nie będziesz miał bogów cudzych obok Mnie. Wj 20,3
Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Mt 6,24
Pobierz (pdf)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA II/2011

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy. Wj 20,7
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Mt 6,9
Pobierz (pdf)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA III/2011

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Wj 20,8
Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dz 2,42
Pobierz (pdf)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA IV/2011

Czcij ojca i matkę twoją. Wj 20,12
Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Mt 10,37
Pobierz (pdf)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA V/2011

Nie będziesz zabijał. Wj 20,13
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Mt 5,21–22
Pobierz (pdf)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA VI/2011

Nie będziesz cudzołożył. Wj 20,14
Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. 1 Kor 3,16-17
Pobierz (pdf)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA VII/2011

Nie będziesz kradł. Wj 20,15
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Mt 10,8
Pobierz (pdf)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA VIII/2011

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Wj 20,16
Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Ef 4,25
Pobierz (pdf)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA IX/2011

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Wj 20,17
A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Ga 5,24-25
Pobierz (pdf)

  Rok 2010 - OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW

Słowo wstępne do Ewangelicznej Rewizji Życia na rok 2010 (pdf)

 

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA I/2010

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie” Mt 5,3
Pobierz (pdf)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA II/2010

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” Mt 5,4
Pobierz (pdf)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA III/2010

<em„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” Mt 5,5
Pobierz (pdf)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA IV/2010

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” Mt 5,6
Pobierz (pdf)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA V/2010

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” Mt 5,7
Pobierz (pdf)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA VI/2010

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” Mt 5,9
Pobierz (pdf)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA VII/2010

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”. Mt 5,9
Pobierz (pdf)