Historia Grupy 33

Duszpasterstwo osób stanu wolnego w archidiecezji katowickiej ma swoje korzenie w XIII dokumencie I Synodu Diecezji Katowickiej pt. „Duszpasterska problematyka osób samotnych” (1975).

Pierwsze próby zorganizowania duszpasterstwa rozpoczął ks. Tadeusz Czakański prawie dwadzieścia lat po Synodzie. Zaproponował wtedy 11 osobom stanu wolnego, głównie absolwentom Duszpasterstwa Akademickiego, wspólny wyjazd wakacyjny do jednej z podparyskich parafii. Po powrocie postanowiono rozpocząć regularne spotkania duszpasterskie, których fundamentem była Eucharystia i Słowo Boże. Był to rok 1994.

Grupa 33

Grupa powiększała się o znajomych zapraszanych przez stałych uczestników i od lutego 1995 roku w spotkaniach uczestniczyło już około 25 osób. Spotkania rozpoczynano Mszą św. sprawowaną w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego przy ul. Wita Stwosza w Katowicach. Ponadto uczestnicy Grupy sami przygotowywali rozważania, które były wstępem do ożywionej dyskusji.

Z czasem przyjęła się nazwa „Grupa 33” - od liczby lat ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Tyle też jest wezwań w Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W 1996 roku, gdy Grupa liczyła już blisko 70 członków, „przeprowadziła się” do domu parafialnego przy kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Wtedy też zaczęto świętowanie urodzin i dzielenie się własnymi doświadczeniami, związanymi z tematyką kręgu biblijnego. Zapraszano też osoby świeckie, duchowne, konsekrowane, ludzi świata nauki, kultury, życia społecznego, które prowadziły wykłady. W tym czasie zaczęły tworzyć się małe około 10-osobowe grupy, które spotykały się w mieszkaniach, by rozważać „Słowo Życia” - fragment Pisma Świętego opatrzonego komentarzem Chiary Lubich.

Następna „przeprowadzka” Grupy nastąpiła w 2002 roku do domu parafialnego przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Formuła spotkań pozostała bez zmian.

Grupa 33W 2008 roku po raz kolejny zmieniono miejsce spotkań, gdyż znacznie wzrosła liczba uczestników. Powodem wzrostu była ewangelizacja w parafiach śląskich. Ksiądz Tadeusz głosił nauki rekolekcyjne, a po Mszy św. organizował spotkania dla osób stanu wolnego. Zapraszał też panny i kawalerów listownie, telefonicznie, drogą mailową, ponadto organizował wycieczki, spotkania wakacyjne.

Od tego czasu (a właściwie od 2006 roku) każdy, kto chce włączyć się czynnie w życie duszpasterstwa osób stanu wolnego, po okresie uczęszczania na spotkania grupy wstępnej podejmuje decyzje wyjazdu na rekolekcje ewangelizacyjne. Po ich przeżyciu staje się członkiem małej grupy i uczestniczy w trzech spotkaniach w miesiącu. I tak wszyscy członkowie Grupy 33 spotykają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Centralnym punktem spotkania jest Eucharystia sprawowana o godz. 19.00. Po niej następuje wykład, nawiązujący do fragmentu z Pisma św., który został wybrany na dany miesiąc jako „Słowo Pana”. Przed Eucharystią, od godz. 18.15, można uczestniczyć w cichej adoracji Najświętszego Sakramentu. Całe spotkanie kończy się Apelem Jasnogórskim.

Drugie spotkanie w miesiącu odbywa się w rejonach (Katowice, Chorzów, Tychy, Żory, Kraków). Rozpoczyna się Mszą św. odprawianą w intencji solenizantów z danego miesiąca. Po Eucharystii są spotkania w kręgach, a potem świętowanie urodzin. Członkowie Grupy 33 z rejonu katowickiego spotykają się w domu parafialnym przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, grupa z rejonu chorzowskiego - w domu parafialnym przy parafii św. Jadwigi, członkowie rejonu tyskiego spotykają się przy parafii bł. Karoliny, a grupa z rejonu żorskiego - przy parafii Miłosierdzia Bożego.

Zaproszenie na pierwsze spotkanie Grupy 33 w KrakowieTrzecie spotkanie to dzielenie się doświadczeniami życia ,,Słowem Pana”, do którego komentarz redagują uczestnicy poszczególnych małych grup. Spotykania odbywają w domach lub salkach parafialnych w grupach 8-12 osobowych. Małe grupy pracują też nad własnym charyzmatem, podejmują odpowiedzialność za przygotowanie liturgii, akcji charytatywnych czy też wydarzeń rekreacyjnych.

Po rekolekcjach ewangelizacyjnych w 2013 roku powstała Grupa 33 w Krakowie. Członkowie rejonu krakowskiego spotykają się w sali św. Jana Pawła II przy parafii Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich.

Początki powstania grupy wrocławskiej to październik 2015 rok, kiedy to ks. Tadeusz pierwszy raz przyjechał do Wrocławia na spotkanie z osobami stanu wolnego. Spotkania odbywają się tam raz w miesiącu w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej i w kościele św. Piotra i Pawła.

Podejmowane są też próby założenia takich duszpasterstw w Warszawie przy katedrze św. Floriana na Pradze, a także w Poznaniu przy kościele św. Stanisława Kostki.

Grupa 33Od początku istnienia Grupy 33 formacja uczestników przebiega na czterech płaszczyznach: ludzkiej, intelektualnej, duchowej i społecznej, a całość działalności reguluje Karta Grupy 33. Istotnym  elementem formacji są spotkania i rekolekcje. Obecnie co roku odbywają się rekolekcje wielkopostne, a w okresie letnim ukierunkowane na pracę w małych grupach. Jesienią organizowane są dni skupienia. Na przełomie kwietnia i maja prowadzone są rekolekcje ewangelizacyjne dla osób wstępujących do Grupy 33.

Grupa 33 organizowała i organizuje dla swoich członków pielgrzymki - do Rzymu,  Ziemi Świętej, Wilna, Fatimy. Co roku latem Szlakiem Orlich Gniazd wyrusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Od samego początku powstania Grupy jej uczestnicy wspólne spędzają wolny czas chodząc po górach, zwiedzając ciekawe miejsca, biorąc udział w wypadach na narty, wycieczkach rowerowych, wyjściach do kina, grillach. Spędzają również razem Sylwestra witając Nowy Rok Mszą św. Jest to czas refleksji, modlitwy i zabawy. Wszystko to ma prowadzić do najważniejszego celu jakim jest ZBAWIENIE.