Rekolekcje formacyjne w Piwnicznej-Zdroju – relacja

Miłość doskonała polega na znoszeniu wad innych, na niedziwieniu się ich słabościom, na zrozumieniu, że ta królowa cnót nie powinna pozostawiać zamknięta na dnie serca.    

Św. Teresa z Lisieux (cytat z konferencji niedzielnej)

Miłość doskonała polega na znoszeniu wad innych, na niedziwieniu się ich słabościom, na zrozumieniu, że ta królowa cnót nie powinna pozostawiać zamknięta na dnie serca.    

Św. Teresa z Lisieux (cytat z konferencji niedzielnej)

Na początku września 2017 roku odbyły się trzydniowe rekolekcje formacyjne zorganizowane i przygotowane dla rejonu krakowskiego przez Magdalenę, której bardzo dziękujemy za zaproszenie, inicjatywę i cały trud czuwania nad całością. Chęć wzięcia udziału w rekolekcjach wyraziło dwanaście osób. Do Piwnicznej-Zdroju przyjechaliśmy z nadzieją na wewnętrzne wyciszenie, pogłębienie wiary oraz umocnienie swojej relacji z Bogiem i z ludźmi, których spotykamy we wspólnocie, a także z zamiarem kontynuowania formacji w swoich rejonowych grupach. Zatrzymaliśmy się w malowniczo położonym, niezwykle przyjemnym i urządzonym w stylu afrykańskim Domu Rekolekcyjnym Stowarzyszenia Misji Afrykańskich im. kl. Roberta Gucwy.

Celem wzmocnienia duchowego i zacieśnienia więzi nasz program religijny oraz integracyjny był bardzo bogaty. Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy św., adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, odmawialiśmy Liturgię Godzin: jutrznię i nieszpory, słuchaliśmy konferencji, wędrowaliśmy po pobliskich szlakach Beskidu Sądeckiego oraz rozmawialiśmy na tematy duchowe, życiowe lub po prostu śmialiśmy się, dowcipkując i bliżej poznając się wzajemnie. Atmosfera była pełna radości, optymizmu i przyjaźni.

2017 Piwniczna 1 m 2017 Piwniczna 2 m 2017 Piwniczna 3 m 2017 Piwniczna 4 m

Beskidy usytuowane u stóp cichej Piwnicznej pociągają cudownymi krajobrazami: soczystymi lasami, umiarkowanie stromymi zboczami, rzeką Poprad i rzeczkami oraz możliwością spotkania „braci mniejszych”, takich jak konie, kozy białe i czarne oraz samotnie wałęsające się psy. Podobno można też spotkać wilka albo rysia. Nam na szczęście taka przygoda się nie zdarzyła. Pan Bóg nam pobłogosławił, bo przez cały czas naszego pobytu w górach aura była wspaniała: słoneczna i ciepła.

2017 Piwniczna 5 m 2017 Piwniczna 6 m 2017 Piwniczna 7 m 2017 Piwniczna 8 m

Każdy dzień rekolekcji przebiegał w taki sposób, by podarowany nam czas został w pełni wykorzystany dla Pana Boga i innych uczestników. Diakonia muzyczna, składająca się z Danusi, Dorotki, Edytki, Kasi i Zosi, które są obdarzone pięknym głosem i wieloma talentami muzycznymi, ubogacała liturgiczną oprawę rekolekcji, a także wieczór rekreacyjny spędzony przy grillu (jedna ze znajdujących się w domu rekolekcyjnym zabawek − śpiewająca i tańcząca − także umiliła nam biesiadę).

2017 Piwniczna 9 m 2017 Piwniczna 10 m 2017 Piwniczna 11 m

Nauki na temat "Wspólnota miłości według Dziejów Apostolskich" wygłosił dla nas Ksiądz Jan, któremu bardzo dziękujemy za piękne przesłania (Panie Boże wielki zapłać!). O istocie wspólnoty opartej na prawie miłości bezwarunkowej, o tym, co to znaczy być uważnym, o Bożym wezwaniu do budowania jedności z innymi ludźmi, rozwijaniu talentów, o mocy modlitwy indywidualnej i wspólnotowej, o dzieleniu się bogactwem materialnym i duchowym, o dążeniu do bycia świętym słuchaliśmy przeważnie w otoczeniu urokliwych krajobrazów górskich, co znacząco sprzyjało zadumie, wewnętrznemu wyciszeniu się i dialogowi z Jezusem.

2017 Piwniczna 12 m

Podczas rekolekcji potwierdziliśmy uroczyście swój osobisty wybór podążania drogą Chrystusa, poddania się Jego woli, miłości i opiece. Ufamy, że Duch Święty obdarzy nas potrzebnymi łaskami, abyśmy w naszym codziennym życiu mogli realizować swoje powołanie oparte na prawie miłości względem wspólnoty, do której należymy. Bo właśnie „prawo miłości prowadzi do jedności, w której jesteśmy jednym ciałem, jednym duchem i jednym sercem”.

 

Relację napisała Beata z Rejonu Krakowskiego