Pierwsze spotkanie w nowym roku

W czasie sobotniej Mszy św. modliliśmy się o dar nieba, o jedność chrześcijan na całym świecie oraz za panią Zofię w rocznicę jej śmierci. Magda czytała list do Hebrajczyków, Nina śpiewała psalm, Ania pięknie grała na gitarze i śpiewała pieśni z wszystkimi uczestnikami Eucharystii. A ja przygotowałam modlitwę wiernych.

Na kazaniu była mowa o relacjach. Co z tego, że mówimy o relacjach, jeśli się odpychamy. Budowanie relacji powinno odbywać się za pomocą dialogu, stawiania pytań, przy rozmowach „na spokojnie” (w pracy, rodzinie, grupie). Należy zastanowić się, czy chcę mieć rację czy budować relację? Co jest dla mnie ważniejsze? Nie chodzi przecież o to, żeby mieć zawsze rację, ale relację;)

Ksiądz Tadeusz wspomniał przy tym o ekumenizmie, w którym głównymi narzędziami są dialog i wspólna modlitwa. Nie należy być dumnym i pysznym. Słowo Boże zmienia nasz sposób myślenia. Ważna jest troska o jedność, wierność prawdzie oraz nauce Jezusa. Nauki nie można sfałszować. Papież stoi na straży nauki Kościoła. Istotna jest troska o ubogich, wykluczonych społecznie oraz wierność nauce.

Jeśli chodzi o pozytywne i szczęśliwe relacje, to jedna z par grupy ogłosiła zaręczyny:) Nie obyło się oczywiście bez serdecznych gratulacji!!! Tak jak zawsze rozstaliśmy się w bardzo miłej atmosferze i czekamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 13.02.2021 r. w kościele przy ul. Stysia.

2021_WR_SpotkanieStyczen 2021_WR_SpotkanieStyczen 2021_WR_SpotkanieStyczen

Relację napisała Edyta