Ostatnie wakacyjne spotkanie we Wrocławiu

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata (Ga 6,14).

Od tych słów rozpoczęło się nasze już ostatnie w okresie wakacyjnym spotkanie. Czy rzeczywiście tak jest jak św. Paweł mówi? Czy chlubię się z krzyża Jezusa Chrystusa i czy nim żyję?
Słowo Boże niedzielnej Eucharystii przypomniało nam prawdę o Panu Bogu i prawdę o człowieku. Jezus idący z wysiłkiem do Jerozolimy - miasta świętego zawsze idzie w stronę człowieka. Ta droga jest obecna w życiu każdego z nas. Jezus szuka człowieka, aby go zbawić. On sam mówi o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6), abyśmy uwierzyli, że każde spotkanie z Nim to szansa na życie w Bogu. Wymaga to od nas dużego wysiłku i rezygnacji ze swoich pragnień, pokus, a także konieczności „przejścia przez wąskie drzwi”. Na tej drodze nigdy nie jesteśmy jednak sami. Jesteśmy z Jezusem. Sierpniowa Msza św. była sprawowana w intencji wszystkich członków Grupy 33.

2022_WR_Wakacje Wroclaw

Po mszy przeszliśmy do przykościelnej salki, gdzie wysłuchaliśmy prelekcji pt. „Czystość jako twórcze przeżywanie płci”, którą wygłosiła Pani Dorota Hołubecka, ekspertka od naturalnych metod rozpoznawania płodności.
Wykład zaczął się pytaniem skierowanym do słuchaczy: Z czym najczęściej kojarzymy słowo czystość i czym ona dla nas jest? Okazuje się, że czystość może być pewnego rodzaju parasolem, który będzie chronić nasze zdrowie, finanse, życie, emocje, naszą godność oraz pozwoli nam żyć w zgodzie z samym sobą.
Z wykładu dowiedzieliśmy się jak twórczo przeżywać dar płciowości w relacji do samych siebie, innych i do Boga. Ważne jest zaakceptowanie własnej seksualności jako czegoś naturalnego oraz uświadamianie sobie i nazywanie jej przejawów. Nasz Gość opowiedział nam również o tym jak traktować swoją płciowość oraz o tym jaka rola w tym procesie należy do kobiety, a jaka do mężczyzny. Powinniśmy być nastawieni na budowanie zdrowych relacji, a nie na traktowanie drugiego człowieka jak narzędzia do zaspokajania własnych potrzeb.
Prelekcja Pani Doroty tak nam się spodobała, że poprosiliśmy o kolejne spotkanie, które pogłębiłoby jeszcze naszą wiedzę. Podsumowując wykład ksiądz Stanisław przypomniał nam słowa św. Tomasza z Akwinu, mówiące że czystość to sprawność i zdolność, którą nabywamy przez całe życie. Nie zapominając w tym miesiącu o potrzebujących, zorganizowaliśmy zbiórkę książek przeznaczonych tym razem dla bezdomnych mężczyzn ze Schroniska św. Brata Alberta we Wrocławiu.

2022_WR_Wakacje Wroclaw

Na zakończenie spotkania parę osób z grupy wybrało się jeszcze na wspólny obiad do restauracji „Swojskie Jadło”.
Serdecznie dziękujemy Naszemu Gościowi za interesującą prelekcję, dziękujemy także wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania i wszystkim tym, którzy biorą udział w naszych akcjach charytatywnych.

Do zobaczenia we wrześniu!