Post, modlitwa, jałmużna - rekolekcje wielkopostne rejonu żorskiego

W dniach 8- 10 marca 2019 r. w Kokoszycach odbyły się rekolekcje wielkopostne rejonu żorskiego, które poprowadził ks. Mariusz, opiekun rejonu. Tematem rekolekcji były: post, modlitwa, jałmużna.

Fundamentem postu jest motyw religijny, chodzi tu o relację do Pana Boga i innych ludzi, którym mają służyć skutki i owoce postu. Jest on niezwykłym narzędziem w walce ze złem. Pan Jezus nazywa post lekiem, który wyleczy zranione serce człowieka, jest też formą pokuty. Post jako akt religijny nie może być traktowany jako oczyszczanie z toksyn czy odchudzanie. Post to każda rezygnacja świadoma i dobrowolna. Podejmujemy go ze względu na miłość do Pana Boga. Niezamierzony, bez intencji, nie oparty na miłości do Boga i drugiego człowieka nie jest postem. Zanim zaczniemy pościć powinniśmy najpierw się modlić, potem oswajać się z wyrzeczeniami, odmawiać sobie małych przyjemności. Ma to bardzo duże znaczenie w oczach Boga. Nie zaczynajmy od postu ciężkiego, bo wbija on w pychę. W praktyce postu należy zachować zdrowy rozsądek. Skutkiem dobrego postu jest pogoda ducha i umysłu. Modlitwa to dialog, rozmowa z Panem Bogiem. Można rozmawiać czytając Pismo św. czy np. poprzez spowiedź. Bóg przemawia do nas także przez drugiego człowieka, przemawia w ciszy w naszym sercu, sumieniu. Trzeba chcieć usłyszeć Jego głos. Każde słowo Pana Boga jest niezwykle owocne.

Jałmużna jest czymś bardzo osobistym. Fundamentem jest działanie dla dobra drugiego człowieka, o którym wie tylko Bóg. Jałmużna jest praktycznym znakiem naszej wiary. Dobrze praktykowana powoduje wewnętrzne umocnienie, daje siłę do walki ze złem. Pan Bóg daje każdemu na tyle dużo, że możemy podzielić się z innymi. Jałmużna to także wartości duchowe, np. rada, czas poświęcony innym ludziom, zdolności, talenty. Jałmużną jest też dar przebaczenia. Jest to bardzo trudne, ale bardzo wartościowe. Jałmużnę należy dawać każdemu potrzebującemu. Naszym moralnym zobowiązaniem jest pomóc, wynika to z przykazania miłości. Jeśli czujemy chęć pomocy drugiemu człowiekowi świadczy to o tym, że w naszym życiu kierujemy się wolą Boga, że życie duchowe jest na dobrej drodze. Dający jałmużnę otrzymuje niebiańską nagrodę.