Grupa I włączyła się w akcję Rodzina Rodzinie

Zaproszenie do włączenia się do akcji.

Program Rodzina Rodzinie jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację rodzin poszkodowanych w konfliktach zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Polega na bezpośredniej pomocy rodzinom poprzez jednorazowe lub comiesięczne wsparcie finansowe.

Grupa I włączyła się w pomoc potrzebującym obejmując patronatem całościowym wybraną rodzinę. Od listopada 2019 r. do kwietnia 2020 r. przekazywali 510 zł/mc.

Możesz zaangażować się przekazując jednorazową wpłatę lub deklarując pomoc comiesięczną przez okres roku. Wspierając jednorazowo lub cyklicznie możesz przekazać kwotę sugerowaną w deklaracji (50 zł / 180 zł / 490 zł) lub kwotę wybraną przez siebie.

Możesz przekazać swoją darowiznę na ogólną pulę wsparcia rodzin w programie (Gest Solidarności) lub wybierając opcję „Rodzina” – wówczas system automatycznie do Twojej deklaracji przypisze konkretną rodzinę obecnie czekającą na wsparcie i dostaniesz informację na jej temat mailowo lub drogą pocztową.

Więcej informacji na stronie https://rodzinarodzinie.caritas.pl/Artykuł napisała: Renata z gr. I