"A myśmy się spodziewali..." - rekolekcje wielkopostne w Kokotku

W dniach 24.03- 26.03. 2023 r. w Kokotku odbyły się rekolekcje wielkopostne dla Grupy 33 - " A myśmy się spodziewali ...", które poprowadził ks. Tomasz Koryciorz.

2023RZKokotek 2023RZKokotek

2023RZKokotek 2023RZKokotek

Rozważania dotyczyły fragmentu Ewangelii o wędrówce uczniów do Emaus. Wszyscy idziemy tam wraz z nimi. Ta Ewangelia to streszczenie naszego życia. Droga do Emaus to droga smutku, rozczarowania, zamętu. Uczniowie szli z nadzieją, że wszystko się rozwiąże. Podobnie jak oni i my oczekujemy cudu, a nie spotkania. Jednak spotkanie ze Zmartwychwstałym spowodowało, że inaczej popatrzyli na życie.

2023RZKokotek 2023RZKokotek

Jezus z martwych powstał i jest z nami tu i teraz. Droga do Emaus to streszczenie życia Kościoła, to historia o nas.

Oby Słowo Boga dotknęło i przemieniło nasze serce. On jest i trwa na wieki!

Relację napisała: Alina

Dziękujemy ks. Tomaszowi za wygłoszone konferencje, a wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas, pełen wzajemnej życzliwości i radości.

2023RZKokotek 2023RZKokotek