Kokoszyce 2023

Jak co roku w długi weekend czerwcowy w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Katowickiej w Kokoszycach odbyły się warsztaty formacyjne dla osób odpowiedzialnych za poszczególne rejony, jak również tych, którzy są z nami dłużej i wiążą swoją przyszłość z naszym duszpasterstwem.

2023Kokoszyce

Jednym z głównych celów naszego spotkania była aktualizacja karty Grupy 33. Prace przebiegły sprawnie i zebrane wnioski stały się bazą do utworzenia statusu Grupy 33, nad którym intensywnie pracuje nasz główny duszpasterz – Ksiądz Tomasz Koryciorz.

2023Kokoszyce 2023Kokoszyce

2023Kokoszyce 2023Kokoszyce

Mieliśmy też szansę spotkać się z Księdzem Tadeuszem Czakańskim, co było przez obie strony wyczekiwane, cenne i wartościowe. Czujemy olbrzymią wdzięczność za pomysł utworzenia naszego duszpasterstwa, jako że dla wielu z nas to miejsce osobistego rozwoju, umocnienia wiary i okazja do spotkania się z drugim człowiekiem.

2023Kokoszyce 2023Kokoszyce

Ksiądz Tomasz już podczas pierwszej konferencji podkreślił fenomen Grupy 33 – że każdy z nas jest samotny, ale nikt z nas nie żyje samotnie. Spotykamy się, aby słuchać Boga przez drugiego człowieka. Moim głównym powołaniem jest żyć tak, bym mógł dostąpić zbawienia nie tylko ja, ale też i ludzie wokół - dzięki mnie. Fundamentem naszej Grupy jest słuchanie, ale tak, by faktycznie USŁYSZEĆ, bo „to nie wszystko mieć boisko” ;-)

2023Kokoszyce

Naszym rozważaniom towarzyszył fragment Ewangelii o powołaniu Św. Piotra. Bóg każdego z nas codziennie odnawia, pozwala na nowo zobaczyć, jakie jest Jego marzenie o nas. Piotr także ciągle się uczył zaczynać od nowa, szedł po wodzie, gdy się koncentrował na Jezusie, gdy jednak uległ rozproszeniu – zaczął tonąć. To lekcja życia dla nas. Pan Bóg ciągle nas stawia w nowych sytuacjach (czasem trudnych), ale przy tym mówi: „nie lękajcie się, JA jestem z Wami”. Ważne by trwać mimo niedogodności, bo nie można się nauczyć miłości, gdy wszystko idzie łatwo i układa się po naszej myśli. Miłość to dawanie siebie. Piotr nie urodził się SKAŁĄ, drogą wspólnoty, ale stał się nią poprzez słuchanie i pełne zaufanie Panu. Często lękamy się zmian i planu Boga na nas, czujemy się słabi, nieodpowiedni do pełnienia danej funkcji. Bóg jednak widzi więcej i wykorzystuje nas dla zbawienia innych. Zna nasze talenty i potencjał, dlatego powinniśmy odważnie za Nim kroczyć. Gościem specjalnym tegorocznych warsztatów był Leszek Szawiński – pedagog, który w roku 2021 otrzymał tytuł Profilaktyka Roku za wspieranie dzieci i młodzieży w formie online w czasie pandemii. Zwrócił on uwagę na istotny fakt zadbania także o siebie. Oto dziewięć wskazówek chroniących przed wypaleniem:
1) Zaakceptuj to, co czujesz (nie ma złych emocji),
2) Panuj nad tym, co robisz (metoda UFO – uczucia, fakty, oczekiwania – zanim coś zrobisz, pomyśl),
3) Bądź czujny (efekt śnieżnej kuli – jeśli mały problem zbytnio urośnie, możemy mieć trudność, by go udźwignąć),
4) Odpuść sobie i innym (wzajemna empatia, uważność na siebie),
5) Odkrywaj źródła wsparcia (relacje z ludźmi, wiara),
6) Patrz daleko (perspektywa ułatwia pokonywanie bieżących trudności),
7) Szukaj tego, co dobre (pochwały, dostrzeganie i nazywanie pozytywnych rzeczy),
8) Buduj z tego, co masz,
9) Wyjdź naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom innych ludzi.

2023Kokoszyce 2023Kokoszyce

Po intensywnym czasie warsztatów przyszła kolej na rozmowy, podzielenie się refleksjami i poczęstunek na świeżym powietrzu.

2023Kokoszyce 2023Kokoszyce

2023Kokoszyce 2023Kokoszyce

2023Kokoszyce

To był dobry czas, bogaty w cenne lekcje. Wróciliśmy umocnieni i pełni zapału do miejsc naszej codziennej posługi. Organizatorom serdecznie dziękujemy za podjęty trud zorganizowania spotkania i opiekę nad nami. Szczęść Wam Boże!

Relację napisała: Donata