Rejon wrocławski ma swojego Duszpasterza

Sobotnią Mszę św. rozpoczęliśmy od odczytania dekretu ustanawiającego księdza Stanisława Paszkowskiego Diecezjalnym Duszpasterzem Osób Stanu Wolnego „Grupy 33” w Archidiecezji Wrocławskiej. Od dnia 1 lutego 2022 r. mamy więc oficjalnie Duszpasterza, z którego obecności bardzo się cieszymy.

2021 WR Wroclawski Duszpasterz

Dziękujemy księdzu Stanisławowi za obdarzenie nas zaufaniem, troską oraz za chęć towarzyszenia nam we wspólnotowych działaniach.

Eucharystia została odprawiona w intencji wrocławskiego rejonu Grupy 33, jego duszpasterza ks. Stanisława oraz opiekuna grupy ks. Tadeusza o wszelkie potrzebne im łaski i Boże błogosławieństwo. Podczas Mszy św. modliliśmy się m.in. za rządzących krajami, aby w swoich działaniach zawsze dążyli do pokoju, za prześladowanych chrześcijan na całym świecie, aby w każdym ucisku pokładali w Bogu całą swą ufność, za chorych i cierpiących, aby odkrywali swój szczególny udział w męce Chrystusa i z niego czerpali siłę oraz za osoby konsekrowane, a w szczególności za siostry ze Zgromadzenia Sióstr świętej Elżbiety, o umacnianie ich na drodze do świętości, i aby stawały się przykładem dla innych ludzi.

Myślą przewodnią wygłaszanej przez księdza Stanisława homilii były owoce działania Ducha św. Nasz kapłan odniósł się do słów św. Pawła: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22-23a)
Każdy z nas, na swój sposób pragnie być dobrym człowiekiem. Św. Paweł powiada, że człowiek może stać się dobry tylko z pomocą działania Ducha Świętego, ponieważ sam, nawet mimo swego ogromnego wysiłku nie jest w stanie tego uczynić. To może zdziałać jedynie Duch Święty.
Powinnyśmy przyjrzeć się owocom Ducha Świętego i sami siebie zapytać na ile pragnę te owoce realizować. Po nich bowiem poznajemy obecność i działanie Ducha Świętego w naszym sercu.
MIŁOŚĆ - to pierwszy owoc Ducha Świętego. Jest ona wlana w nasze serca przez samego Pana Boga. Ludzie wśród, których żyjemy są głodni miłości. Wielu z nas tego uczucia po prostu potrzebuje. Dar miłości to też zadanie. Mamy te uczucie realizować w stosunku do ludzi których spotykamy. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą (Łk 6, 27).
RADOŚĆ - to kolejny owoc Ducha Świętego, jest ona szczęściem płynącym z życia w świadomości, że Bóg mnie kocha.
POKÓJ - ten dar wyraża się m.in. tym, że tu i teraz jestem do dyspozycji Boga. Jeśli człowiek zaufa Panu, to jest człowiekiem pokoju. Nie poddaje się, ale pokłada nadzieję w Bogu i wierzy, że Bóg jest przy nim.
CIERPLIWOŚĆ - wobec siebie oraz innych. To dar Ducha Świętego wymagający procesu trwającego dłuższy czas, wspartego zaufaniem Panu Bogu, który jest Panem każdej sytuacji, i to w każdej dziedzinie .
UPRZEJMOŚĆ - ten owoc Ducha Świętego jest znakiem wielkiej kultury. Arogancja w przeciwieństwie do uprzejmości świadczy o obecności złego ducha.
DOBROĆ - przejawia się nastawieniem na pomaganie innym i tworzeniem atmosfery dobra. Tym darem cechują się ludzie życzliwi, otwarci, pomagający, zaangażowani i szanujący innych.
WIERNOŚĆ - jest rozumiana jako wierność ludziom oraz Panu Bogu od strony Ducha.
ŁAGODNOŚĆ - ważna jest w reakcjach z innymi ludźmi. Człowiek powinien być łagodny, ale z jasnym określeniem swego stanowiska wobec grzechu. Jeśli pomagamy, to szanujemy drugiego człowieka, ale także walczymy ze złem, które on czyni.
OPANOWANIE – to ostatni owoc Ducha Świętego, który wiąże się z odpowiedzialnością za nasze czyny. Należy nie dać się wyprowadzić z równowagi.

Nasz Duszpasterz zachęcał, aby zastanowić się nad owocami Ducha Świętego. Czy z Nim współpracujemy? Czy jesteśmy otwarci na Jego natchnienia? Jak daleko jestem w zjednoczeniu z Panem i w jedności z Duchem Świętym? Warto przy tym pomyśleć, co moglibyśmy zrobić, aby być bliżej Pana Jezusa. Na drugą cześć spotkania zaprosiliśmy wszystkich do przykościelnej salki, gdzie z wielką radością powitaliśmy naszego szanownego, długo oczekiwanego gościa, siostrę Marię Czepiel - Elżbietankę.

2021 WR Wroclawski Duszpasterz 2021 WR Wroclawski Duszpasterz

Siostra opowiedziała nam o zbliżającej się beatyfikacji s. Marii Paschalis Jahn i jej dziewięciu towarzyszek, sióstr elżbietanek z prowincji wrocławskiej. Poniosły one męczeńską śmierć stając w obronie godności człowieka podczas ostatniej wojny. Uroczystość odbędzie się 11 czerwca 2022 roku we Wrocławiu. Wspólnie odmówiliśmy modlitwę za beatyfikowane siostry.

2021 WR Wroclawski Duszpasterz 2021 WR Wroclawski Duszpasterz 2021 WR Wroclawski Duszpasterz

Nie obyło się również bez prezentów. Siostra Maria przyniosła nam wiele obrazków i książek.

2021 WR Wroclawski Duszpasterz 2021 WR Wroclawski Duszpasterz 2021 WR Wroclawski Duszpasterz

Serdecznie dziękujemy siostrze Marii za tak interesujący, ogromnie przejmujący wykład. Mamy nadzieję, że Siostra nas jeszcze odwiedzi. A my już dziś zapraszamy wszystkich do włączenia się w modlitwę za siostry i do wspólnego przeżywania uroczystości beatyfikacji.
Naszą tradycją stały się starania, aby w dniu naszego spotkania zrobić coś dobrego dla innych. Tym razem po wzruszającej prelekcji Tadeusza z organizacji Open Doors wiele osób ze wspólnoty, a także spoza niej, postanowiło wesprzeć prześladowanych chrześcijan przekazując dla nich kartki i własnoręcznie wykonane laurki ze słowami otuchy oraz wsparcia.

2021 WR Wroclawski Duszpasterz 2021 WR Wroclawski Duszpasterz 2021 WR Wroclawski Duszpasterz 2021 WR Wroclawski Duszpasterz

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w naszym spotkaniu oraz zaangażowanie się w nasze akcje. Do zobaczenia w marcu;)

Relację napisały Edyta i Monika