Wielki Post - czas duchowej przemiany

Lutowe spotkanie rozpoczęliśmy od próby śpiewu poprowadzonej przez Anię. Po długiej przerwie Eucharystię znów celebrował dla nas ks. Stanisław Paszkowski, tym razem wraz z ks. Jarosławem Grabiakiem. Msza św. sprawowana była w intencji Pani Danuty - zmarłej dwa lata temu Mamy naszej koleżanki Magdy oraz w intencji Grupy 33.

2022_WR_WielkiPost

Zbliżający się okres Wielkiego Postu powinien być czasem duchowej przemiany. Bóg zaprasza człowieka do świętości. Naszym podstawowym zadaniem zgodnie z przesłaniem niedzielnej Ewangelii jest miłość do Pana Boga i bliźniego. Bóg oczekuje ode mnie cierpliwości i życzliwości wobec innych. Zdajemy sobie z tego sprawę, często mówimy o tym, ale czy tak postępujemy? Nie chodzi przecież tylko o same słowa, ale o ich realizację. Zastanówmy się więc nad słowami i realizujmy je w czynach.
We fragmencie lutowego „Słowa Pana” przywołanym w homilii przez ks. Stanisława, Krzyż i Zmartwychwstanie są ukazane jako awers i rewers tego samego zdarzenia. Rozważając dramat Wielkiego Piątku jesteśmy w stanie zrozumieć sens Wielkanocy. Jezus nie byłby w pełni człowiekiem, gdyby nie przeszedł drogi cierpienia i śmierci. Spróbujmy się zastanowić nad cierpieniem, które jest wielką tajemnicą. Czy potrafimy sobie z nim poradzić, ofiarować je Bogu? Co ja sam powinienem zrobić, aby być uczniem Jezusa Chrystusa?

2022_WR_WielkiPost 2022_WR_WielkiPost

Druga część spotkania tradycyjnie już odbyła się w przykościelnej salce. Każdy z nas mógł wylosować dla siebie cukierka z dobrą myślą zaczerpniętą z Pisma Świętego.

2022_WR_WielkiPost

Na wspólnotowym spotkaniu gościliśmy małżeństwo związane z Ruchem Czystych Serc - Aldonę i Łukasza Górnickich. Państwo Górniccy wygłosili dla nas prelekcję podejmując m. in. takie tematy jak: przygotowanie do małżeństwa, owocne wykorzystanie czasu samotności, właściwe rozeznanie naszego powołania, a także duchowe ojcostwo i macierzyństwo.

2022_WR_WielkiPost

Budowanie dobrej relacji powinno opierać się na Panu Bogu wraz z włączeniem w to naszej seksualności. Fundament związku oparty na religii jest istotny, bo pozwala utrzymać jego trwałość i przezwyciężać kryzysy. Abyśmy mogli wchodzić w relacje i je tworzyć musimy być do tego odpowiednio przygotowani; ważna jest integralność ciała, umysłu i duszy. Powinniśmy wiedzieć kim jesteśmy i jaka jest nasza rola w świecie, jakie jest nasze powołanie: czy jest to życie w małżeństwie, w samotności, czy w stanie duchownym. Czas samotności może być okresem kształtowania własnej wartości i odkrywania prawdy o sobie. Konieczna jest przy tym pokora i walka z własnymi słabościami, bo często gubi nas konsumpcjonizm i instrumentalne traktowanie drugiego człowieka. W walce z słabościami i w rozwijaniu cnót pomaga ciągła praktyka i korzystanie z sakramentów.

2022_WR_WielkiPost

Państwo Górniccy wzbogacili swój wykład wieloma przykładami zaczerpniętymi z własnych doświadczeń i obserwacji, co skłoniło nas do zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami. Na zakończenie konferencji Pani Aldona zachęciła nas do zakupu ekologicznych świeczek zapachowych "Candios". Dochód z ich sprzedaży wspiera potrzeby żeńskich zakonów klauzurowych. Świeczki wykonane są z naturalnych składników i opatrzone biblijnym cytatem, możemy więc nie tylko cieszyć się ich zapachem, ale i rozważać Słowo Boże. Po spotkaniu część z nas wybrała się jeszcze na wspólny obiad i spacer. Dziękujemy naszym Gościom za konferencję, dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w pomoc w przygotowaniu liturgii i spotkania oraz wszystkim tym, którzy włączają się w nasze akcje charytatywne. Do zobaczenia w marcu!