„Za Jezusem...” – Rekolekcje Ewangelizacyjne w Wiśle

W dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2016 roku odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne, zorganizowane dla Grupy 33 – Duszpasterstwa Osób Stanu Wolnego.

Jak zawsze, poprowadził je Opiekun Wspólnoty, ksiądz Tadeusz Czakański, którego charyzmatyczna osobowość i otwartość na drugiego człowieka, przyciągnęła do Domu Rekolekcyjnego w Wiśle Nowej Osadzie, ponad 70 osób, z różnych stron Polski. Wyruszyliśmy na spotkanie z Chrystusem, odpowiadając na Jego zaproszenie. Przyjechaliśmy z nadzieją na wewnętrzne wyciszenie, pogłębienie wiary oraz umocnienie swojej relacji z Bogiem i z ludźmi, których spotykamy na swojej drodze. A także z zamiarem kontynuowania formacji w swoich rejonowych grupach.

Nad całością czuwał zespół ludzi, a diakonia muzyczna ubogacała oprawę rekolekcji. Każdy dzień był zorganizowany w taki sposób, by podarowany nam czas został w pełni wykorzystany. Poranki rozpoczynaliśmy od przywitania Pana Jezusa, gromadząc się w kaplicy, aby wspólnie odmówić Jutrznię. Kolejne godziny były wypełnione spotkaniami ze Słowem Bożym, prowadzonymi przez księdza Tadeusza, które wprowadzały nas do pracy w grupach, a także: projekcją filmów nawiązujących do aktualnie podejmowanego tematu, rozważaniami Pisma Świętego oraz dyskusjami i osobistymi przemyśleniami. Codziennie uczestniczyliśmy w Eucharystii i w nabożeństwach. Dzień kończyliśmy, biorąc udział w Nieszporach, a także w Adoracji Najświętszego Sakramentu i w Apelu Jasnogórskim. Zostało przeprowadzone również spotkanie rekreacyjne, które miało służyć integracji i ułatwić wzajemnie poznanie się.

W czasie trwania rekolekcji rozważane były cztery podstawowe prawa życia duchowego chrześcijan: 

– o Bożej miłości względem każdego człowieka, odpowiedzialnej, bezwarunkowej, nieodwołalnej, ale i wymagającej, a jednocześnie miłosiernej;

– o grzechu i potrzebie uznania swoich słabości, przebaczania, pojednania i zbawienia, po to, by móc zbliżyć się do Boga;

– o Chrystusie, przez którego został zrealizowany plan zbawienia człowieka i który jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi;

– o przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz powierzeniu mu swojego życia.

Podczas nabożeństwa potwierdziliśmy uroczyście swój osobisty wybór podążania drogą Chrystusa, poddania się Jego woli, miłości i opiece. Wyznanie wiary było odpowiedzią na Jego zaproszenie, a także pewnego rodzaju deklaracją, większego zaangażowania i zaufania w naszej relacji z Panem Bogiem. 

2016 Wisla 1 m2016 Wisla 2 m2016 Wisla 4 m

Dar który otrzymaliśmy to łaska, ale i zobowiązanie. Oby nasz dialogz Jezusem pozostał ciągły i trwały, a w naszej codzienności znalazł się zawsze czas na spotkanie z Nim, bo – jak przypominał św. Augustyn – „kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu". Bądźmy otwarci również na drugiego człowieka, pamiętając, że zostaliśmy wezwani do budowania jedności z innymi ludźmi.

Przeżyte rekolekcje sprzyjały refleksjom, były czasem modlitwy, skupienia, zatrzymania się, zastanowienia nad sobą, pomocnym w podtrzymywaniu więzi z Bogiem. Wróciliśmy do swoich domów wzmocnieni duchowo, pewniejsi i spokojniejsi, z nadzieją, że doświadczenia jakie wynieśliśmy, pomogą nam podołać wyzwaniom i wytrwać w postanowieniach. Mamy świadomość, że to co najtrudniejsze, dopiero przed nami i każdy kolejny dzień pokaże, czy nauki rekolekcyjne okazały się dla nas owocne i przełożyły się na nasze życie. Ufamy, że Duch Święty obdarzy nas potrzebnymi łaskami, abyśmy mogli realizować swoje powołanie, także względem Wspólnoty.

 

Relacjonowała Agnieszka Luberda