Mocni w Duchu Świętym

Nasze listopadowe spotkanie już za nami. Rozpoczęło się ono od Eucharystii, która tym razem odbyła się w kościele św. Marcina na Ostrowie Tumskim.

Kazanie wygłoszone przez księdza Stanisława Paszkowskiego poruszyło temat spraw ostatecznych i końca świata. Jezus mówiąc o swoim ponownym przyjściu używa trudnego, niezrozumiałego dla nas języka. Opisuje nam także nową rzeczywistość jaka nastanie po sądzie ostatecznym. Dziś obserwujemy wiele zjawisk, które przypominają nam przepowiednie związane z końcem świata: uciążliwe epidemie, wojny czy zmiany w środowisku naturalnym... Skłaniają one nas do zastanowienia się nad celem naszego życia. Dla chrześcijanina ważne jest, aby zadać sobie pytanie, czy jestem przygotowanym na ponowne przyjście Jezusa. Czy mu ufam? Jeśli w mojej hierarchii wartości na pierwszym miejscu jest Jezus, to znajduję się na właściwej drodze. Tacę z mszy przeznaczyliśmy na pomoc dla podopiecznych sióstr Elżbietanek - rodziny będącej w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej.

MocniWDuchuSwietym MocniWDuchuSwietym MocniWDuchuSwietym

Po Eucharystii zebraliśmy się w salce przy ul. Katedralnej, aby wspólnie przy kawie i poczęstunku rozważać Słowo Boże oraz cieszyć swoją obecnością. Na spotkaniu moderowanym przez Magdę zastanowiliśmy się nad rolą Ducha Świętego w naszym życiu. Bez niego nie ma relacji między Bogiem a człowiekiem. Ksiądz Stanisław nakreślił nam w krótkim wykładzie kim jest Duch Święty i w jaki sposób odczuwamy jego obecność. Powinniśmy być otwarci na jego działanie, bo ono nas umacnia, uwalnia od lęku, ubogaca, daje siłę do zadań i pomaga podejmować ważne decyzje. Szczególne znaczenie ma tu Sakrament Bierzmowania, który pomnaża w nas dary Ducha, udoskonala naszą więź z Kościołem. Dary Ducha to inaczej dary łaski od Pana Boga. Jeśli Bóg kogoś do czegoś powołuje to daje mu taki dar, aby mógł temu podołać. Dary jakie otrzymaliśmy od Boga możemy wykorzystać działając we wspólnocie. Co sprawia we mnie Duch Święty? Co mogę zrobić, żeby być na Niego otwartym? Te pytania zadaliśmy sobie podczas rozmów w małych grupkach, gdy dzieliliśmy się przemyśleniami nad obecnością Ducha Świętego w naszym życiu.
Nasze spotkanie postanowiliśmy zakończyć wykonaniem piosenek patriotycznych („My Pierwsza Brygada”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Rota” i in.), aby w ten sposób upamiętnić listopadową rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po spotkaniu część z nas udała się na Jarmark Bożonarodzeniowy.

MocniWDuchuSwietym MocniWDuchuSwietym

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację listopadowego spotkania oraz w zbiórkę nakrętek dla Franusia z Brzegu, która umożliwia mu wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.
Do zobaczenia wkrótce! :)

Relację napisała Monika