Czas Wielkiego Postu

W 2 niedzielę Wielkiego Postu spotkaliśmy się w kościele św. Marcina na Ostrowie Tumskim. Mszę św. celebrował Ks. dr hab. Dominik Ostrowski.

Podczas homilii zostaliśmy wprowadzeni w niezwykły 40- dniowy okres modlitwy, postu , jałmużny oraz pokuty.

2023_WR_WielkiPost

Dawniej był to czas do chrześcijańskiego przyjęcia chrztu, wielkiego nawrócenia ( Katechumenat). W kazaniu ks. Dominik odwołuje się do Biblii i porównuje symbolikę wody. Wg. Starego Testamentu woda wcześniej niszczyła świat, była symbolem klęski i śmierci. Teraz wg. pierwszego listu św. Pawła woda go ratuje, jest znakiem potęgi życia . Dziś zanurzamy się w Chrystusie. Woda chrzcielna ma nas poratować poprzez zwróconą prośbę do Boga o dobre sumienie i oczyścić nas. Codziennie jednak podlegamy pokusie. Diabeł nieustannie próbuje nas kusić do złego, odciągając nas od Stwórcy. Ma swoją taktykę . On sam niczego nie tworzy, bierze to, co już jest , wykorzystuje i niszczy. Zniekształca piękno , miłość i więzi ludzkie. Szatan nie kusi nas brzydotą, tylko chce nas uwięzić pozornym pięknem. Podejmuje walkę nawet z samym Bogiem i przychodzi do Pana Jezusa ,aby go zwabić. Toczona jest wówczas nie tylko walka ze złem na ziemi, ale i również walka duchowa. Syn Boży nie daje się mu jednak zwieść. Anioły są również wierne Bogu. Dobro zwycięża nad złem!
Ksiądz Dominik zachęcał nas, aby zanurzać się w Chrystusie. On jest bowiem pięknem i dobrem. Przytacza nam słowa z ewangelii św. Marka : „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15)”.
Na drugą cześć spotkania udaliśmy się do salki, gdzie z wielką przyjemnością powitaliśmy naszych gości: s. Elżbietę oraz s. Michalinę ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek we Wrocławiu.

2023_WR_WielkiPost

Z wielkim entuzjazmem opowiedziały nam siostry o swoim powołaniu, posłudze, cudach za wstawiennictwem św. Józefa, swojej matce Marii, pracy oraz codziennych trudnościach . Byliśmy bardzo wzruszeni opowieścią sióstr o przygotowaniach do byłej już beatyfikacji 10 sióstr elżbietanek bestialsko zamordowanych w 1945 roku przez czerwonoarmistów. Dowiedzieliśmy się na czym polega świętość tych sióstr. Siostra Elżbieta z wielkim przejęciem opowiedziała nam historie s. Rozalii, która w brutalny sposób została wywleczona z bunkru, wykorzystana i zabita następnego dnia strzałem w plecy . Siostra podkreśliła , że ich męczeństwo jest kropką nad ich świętością życia ! Nie chodzi tylko o wydarzone zło, ciemność, ale o miłość w tej ciemności.

2023_WR_WielkiPost

Serdecznie dziękujemy Ks. Dominikowi za pięknie odprawioną dla nas Mszę św, siostrom za te wzruszające opowieści, osobom, które pomogły w przygotowaniu spotkania oraz wszystkim tym , z którymi mogliśmy się tego dnia spotkać.
Do zobaczenia w marcu - Z Panem Bogiem